Recentment hem realitzat un nou projecte de feng shui, on hem tingut la oportunitat de crear una redistribució d’una casa unifamiliar de fora cap endins.

entrada casa pati feng shui

I us preguntareu que vol dir això de distribució feng shui?

És molt fàcil! Basant-nos en la orientació de la casa en el sòl, hem dissenyat la disposició de la casa pensant en usos i formes de la casa.

Hem canviat l’entrada de la casa per tal que les bones energies entrin per l’entrada de la casa.

Hem canviat finestres de lloc, n’hem eliminat de velles i n’hem inclòs de noves, per tal de captar la llum natural al màxim i que afavoreixin al flux de prosperitat i moviment.

Hem tirat parets per crear un espai més diàfan i redistribuir l’espai interior i optimitzar l’espai que hi ha.

Un projecte de distribució de feng shui requereix un plantejament de l’espai des de zero, i té en compte molts factors externs. La orientació del sòl respecte la casa, on es troben el baixants d’aigua,on es troba el centre de la casa i per tant on es trobarà la sala principal de la casa, normalment el saló, però això depèn de cada cas.

Al realitzar un estudi de feng shui, estudiem sobre plànols la orientació de l’espai i apliquem les tècniques de mapa Ba Gua i estrelles voladores com a estudis principals per determinar les posicions i orientacions òptimes per l’espai. A més podem realitzar un estudi per a les persones que hi habiten i així millorar encara més la seva qualitat de vida en l’espai.

entrada casa feng shui

 

Si t’estàs plantejant fer canvis en la distribució de casa teva i vols aprofitar per tenir en compte factors de la disciplina feng shui, no ho dubtis i contacta amb nosaltres.

Altres idees i consells de feng shui que te poden ajudar.

Consells Feng Shui Ordre Feng Shui